Το Τμήμα Το Τμήμα μας
   
 
   
   
   

Παρουσίαση του Τμήματος

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αυτοδιοικούνται βάσει του νόμου 1404/83 και σχετικού εσωτερικού κανονισμού. Το ΤΕΙ Λάρισας, ένα από τα πρώτα ΤΕΙ, σήμερα έχει περί τους 15.000 σπουδαστές. Το Παράρτημα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας δημιουργήθηκε το 1992. Το νεοσύστατο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΦΕΚ 189Α/14-10-2004) θα αρχίσει την ουσιαστική λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Στην Καρδίτσα ήδη λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία ένα Τμήμα ΑΕΙ (Κτηνιατρική Σχολή) και τα ακόλουθα δύο Τμήματα ΤΕΙ:

 • Τμήμα Δασοπονίας (έτος πρώτης λειτουργίας 1992).
 • Τμήμα Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου (1999).
 • Το Παράρτημα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας διαθέτει σύγχρονα κτήρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, φοιτητικές εστίες, εστιατόριο και κυλικείο. Το Ίδρυμα βρίσκεται σε χώρο που γειτνιάζει με την Κτηνιατρική Σχολή και με χώρους άθλησης, σε απόσταση περίπου 2 km από το κέντρο της πόλης με καλή δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. 

  Η Φυσιογνωμία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

  Εγκαταστάσεις : Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στο Παράρτημα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. Στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα εμβαδού 2770 τ.μ. το οποίο διατέθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και θα παραδοθεί πλήρως ανακατασκευασμένο για τις ανάγκες του νέου Τμήματος. Γειτνιάζει με τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Καρδίτσας και τις υπάρχουσες υποδομές τους (βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, εστιατόριο, σπουδαστική εστία).

  Εκπαίδευση : Τα πρώτα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος θα προέρχονται από όλες τις επιμέρους γνωστικές περιοχές της Τεχνολογίας Τροφίμων (Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων, Διατροφή, εξειδικευμένοι κλάδοι της Τεχνολογίας Τροφίμων), ώστε με τη ερευνητική και διδακτική τους δραστηριότητα να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και της Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων θα επεκτείνουν τις συνεργασίες του Τμήματος με την βιομηχανία και τους επαγγελματικούς φορείς που ενεργοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην άμεση ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και την καλύτερη προσέγγιση του επιχειρησιακού και κοινωνικού χώρου.

  Απαιτήσεις εισαγωγής : Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

  Διάρκεια των σπουδών : Η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη συμπεριλαμβανομένων της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης (6 μήνες). Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6.000 ώρες.

  Μεταπτυχιακά προγράμματα και δραστηριότητες : Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων αναμένεται να συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Λάρισας σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού. Παράλληλα θα υπάρξουν διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SOCRATES) ώστε να πραγματοποιούνται ανταλλαγές σπουδαστών, για την ολοκλήρωση μέρους της πρακτικής τους άσκησης (3 μήνες).